A bifunctional chimeric protein consisting of MutS and beta-galactoside - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A bifunctional chimeric protein consisting of MutS and beta-galactoside

Abstrakt

Praca pokazuje konstrukcję DNA plazmidowego kodującego bifunkcjonalne białko chimeryczne złożone z MutS Thermus thermophilus i beta-galaktozydazy E.coli, optymalizację jego ekspresji i oczyszczania. Białko to testowano w metodzie wykrywania mutacji punktowych, wykorzystując kolorymetryczne mierzenie aktywności domeny reporterowej beta galaktozydazy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY nr 127, strony 229 - 234,
ISSN: 0168-1656
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Sachadyn P., Stanisławska-Sachadyn A., Kur J.: A bifunctional chimeric protein consisting of MutS and beta-galactoside// JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY. -Vol. 127., nr. iss. 2 (2007), s.229-234
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi