A case study of constructing decisional DNA on finanse - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A case study of constructing decisional DNA on finanse

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję i rozwiązanie analityczne opisu rynku finansowego przy pomocy reprezentacji wiedzy zwanej ''decyzyjne DNA''.

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Information systems architecture and technology : IT technologies in knowledge oriented management process strony 207 - 216
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sanin C., Szczerbicki E.: A case study of constructing decisional DNA on finanse// Information systems architecture and technology : IT technologies in knowledge oriented management process/ ed. editors: Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009, s.207-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Meta Tagi