A Chemical Recognition Element for Lithium Ions Based on Optical Electronic Absorption. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A Chemical Recognition Element for Lithium Ions Based on Optical Electronic Absorption.

Abstrakt

Otrzymano próbki kserożeli techniką zol-żel. Otrzymane materiały zastosowano do konstrukcji czujników optycznych. Rolę elementu rozpoznającego w uzyskanych próbkach pełnią chromogeniczne etery koronowe zawierające w makro pierścieniu dwie grupy azowe oraz resztę fenolu. W obecności soli metali I grupy układ u okresowego obserwowano zmiany w widmach absorpcyjnych. Dla matrycy zawierającej jako materiał czujnikowy 21-członową pochodną p-krezolu stwierdzono najlepsze właściwości rozpoznawania jonów litu. Zanalizowano widma DRIFT dla uzyskanych materiałów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY nr 28, strony 245 - 253,
ISSN: 0928-0707
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Klonkowski A., Kledzik K., Wagner-Wysiecka E., Biernat J.: A Chemical Recognition Element for Lithium Ions Based on Optical Electronic Absorption. // JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY. -Vol. 28., (2003), s.245-253
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi