A comparative study of the performance of passive samplers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A comparative study of the performance of passive samplers

Abstrakt

Podstawowym celem podjętych badań było porównanie pracy dozymetrów pasywnych wykorzystywanych na etapie izolacji i wzbogacania lotnych związków organicznych z powietrza atmosferycznego na terenie aglomeracji Trójmiejskiej. Jako próbniki do pobierania próbek analitów zastosowano komercyjne dozymetry pasywne typu dyfuzyjnego (Radiello i Orsa 5) oraz dozymetry typu permeacyjnego własnej konstrukcji wyposażone w półprzepuszczalną membranę wykonaną z folii PDMS. Biorąc pod uwagę fakt występowania różnic w bezwzględnych wartościach poziomów stężeń oznaczanych związków z grupy BTEX uzyskanych w wyniku zastosowania dwóch typów dozymetrów przeprowadzono analizę statystyczną odpowiednich zbiorów danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION nr 61, strony 260 - 268,
ISSN: 1047-3289
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B., Sarbu C., Urbanowicz M., Namieśnik J.: A comparative study of the performance of passive samplers// JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION. -Vol. 61, nr. iss. 3 (2011), s.260-268
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi