A Comparative Study on the Toxicity of Chlorides and Tri-tert-butoxysilanethiolates of Zinc(II), Cadmium(II) and Mercury(II) Towards Candida albicans and Escherichia coli. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A Comparative Study on the Toxicity of Chlorides and Tri-tert-butoxysilanethiolates of Zinc(II), Cadmium(II) and Mercury(II) Towards Candida albicans and Escherichia coli.

Abstrakt

Metale przejściowe, czyli cynk, kadm i rtęć należą do XII grupy układu okresowego. Cynk jako element strukturalny białek odgrywa zróżnicowaną rolę biologiczną i jest pierwiastkiem niezbędnym do zachowania funkcji życiowych. W odróżnieniu od niego kadm i rtęć są metalami wykazującymi działanie toksyczne i podejrzanymi o działanie rakotwórcze. Kadm w szkodliwy sposób wpływa na uprawy oraz organizm ludzki. Toksyczne działanie rtęci przypisuje się zazwyczaj jej wiązaniu do grupy tiolanowej enzymów. Wpływ metali na organizmy żywe zależy od formy w jakiej są dostępne w otaczającym środowisku, dlatego zdecydowano się podjąć zbadanie toksyczności jonów cynku, kadmu i rtęci związanych z ligandem tri-tert-butoksysilanotiolanowym. Otrzymane wartości MIC porównano z wartościami dla chlorków tych metali. Testy przeprowadzono na Candida albicans i Escherichia coli. Metale związane z resztą tri-tert-butoksysilanotiolanową wykazywały mniejszą toksyczność w porównaniu z chlorkami, najprawdopodobniej ze względu na małą biodostępność tych związków.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in Environment, Gdańsk, September 19-23, 2010 strony 876 - 878
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wieczerzak M., Godlewska S., Łącka I., Szweda P., Dołęga A.: A Comparative Study on the Toxicity of Chlorides and Tri-tert-butoxysilanethiolates of Zinc(II), Cadmium(II) and Mercury(II) Towards Candida albicans and Escherichia coli.// Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in Environment, Gdańsk, September 19-23, 2010/ ed. eds. Ż. Bargańska, A. Beyer, K. Klimaszewska, [et al.]. - Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2010, s.876-878
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi