A comparison of three solvent-free techniques coupled with gas chromatography for determining trihalomethanes in urine samples - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A comparison of three solvent-free techniques coupled with gas chromatography for determining trihalomethanes in urine samples

Abstrakt

Dążenie do oznaczania lotnych analitów organicznych w próbkach płynów biologicznych charakteryzujących się złożonym, a często zmiennym składem matrycy, stanowi siłę napędową do działań analityków w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych i aparaturowych. Publikacja ta przedstawia porównanie trzech technik zastosowanych do tych celów: technikę analizy fazy nadpowierzchniowej z generacją strumienia ciekłego sorbentu (TLHS)i technikę membranową (perwaporacja - PV), obie połączone z techniką bezpośredniego nastrzyku do chromatografu gazowego wyposażonego w detektor wychwytu elektronów, jak również technikę analizy fazy nadpowierchniowej (HS) połączoną z chromatografem gazowym z detektorem ECD. Podstawowe parametry walidacyjne takie jak: granica oznaczalności, granica wykrywalności,powtarzalność, precyzja pośrednia, niepewność zostały oznaczone i porównane.

Cytowania

  • 1 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY nr 388, strony 692 - 698,
ISSN: 1618-2642
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Jakubowska N., Polkowska Ż., Kujawski W., Konieczka P., Namieśnik J.: A comparison of three solvent-free techniques coupled with gas chromatography for determining trihalomethanes in urine samples// ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 388., (2007), s.692-698
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s00216-007-1259-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi