A concept of an application to plan the time lines of building selected bridge structures - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A concept of an application to plan the time lines of building selected bridge structures

Abstrakt

W rozdziale został przedstawiony przykład autorskiego programu komputerowego przeznaczonego do planowania czasu pracy i kosztów w budownictwie mostowym. Zaletą programu jest możliwość przedstawienia wyników w formie graficznej w sposób deterministyczny i niedeterministyczny. Ma to ogromne znaczenie jeżeli poszukujemy optymalnych rozwiązań dotyczących zagadnień ryzyka i ekonomiki budownictwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering strony 329 - 333
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kristowski A.: A concept of an application to plan the time lines of building selected bridge structures// Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical engineering/ Radom: Tech. Univ. Radom, 2008, s.329-333
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi