A concept of pusher - barge coupling device of two-segment ship for inland waterways and coastal service - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A concept of pusher - barge coupling device of two-segment ship for inland waterways and coastal service

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia projektowe i koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego oraz napędu i sterowania urządzenia sprzęgającego pchacz i barkę dwusegmentowego statku śródlądowego i przybrzeżnego. Zaprezentowane urządzenie umożliwia zarówno sztywne połączenie, jak i wzajemne kontrolowane wychylanie obu segmentów względem siebie, co w znacznym stopni zwiększa manewrowość, a tym samym bezpieczeństwo żeglugi, zwłaszcza na wąskich i krętych szlakach wodnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 87 - 90,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dymarski C., Rolbiecki R.: A concept of pusher - barge coupling device of two-segment ship for inland waterways and coastal service// Polish Maritime Research. -., nr. nr S2 (2006), s.87-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi