A decade of Poland`s integrated Road Safety Programme - economic develop-ment vs. road unsafety. W: [CD-ROM]. Conference proceedings. SORIC´02. 2nd Safety on Road Internationaload International Conference. Kingdom of Bah- rain, 21-23 October 2002. Bahrain: CTRS Univ. Bahrain**2002 [8 s. 5 rys. bibliogr. 5 poz. 10 lat Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce - rozwój ekonomiczny a niebezpieczeństwo ruchu. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A decade of Poland`s integrated Road Safety Programme - economic develop-ment vs. road unsafety. W: [CD-ROM]. Conference proceedings. SORIC´02. 2nd Safety on Road Internationaload International Conference. Kingdom of Bah- rain, 21-23 October 2002. Bahrain: CTRS Univ. Bahrain**2002 [8 s. 5 rys. bibliogr. 5 poz. 10 lat Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce - rozwój ekonomiczny a niebezpieczeństwo ruchu.

Abstrakt

Referat zawiera analizę doświadczeń z dziesięciu lat pracy oraz wdrożeń Kra-jowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT. Przedstawia również analizę przyczyn gwałtownego spadku liczby- śmiertelnych ofiar wypadków dro-gowych w Polsce w roku 2001.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi