A design concept of main propulsion system with hydrostatic transmission gear for inland waterways ship - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A design concept of main propulsion system with hydrostatic transmission gear for inland waterways ship

Abstrakt

Celem analizy jest przedstawienie koncepcji napędu głównego statku oraz określenie jego sprawności całkowitej. Zrealizowanie zamierzenia przedstawionego powyżej wymaga spojrzenia na opis strat i sprawności energetycznej przekładni hydrostatycznej, uwzględniający jak najdalej idącą jego prostotę. Obraz wzajemnego wpływu strat we wszystkich elementach układu hydraulicznego okazuje się bardzo złożony. Przy założeniu koniecznych uproszczeń w artykule przeanalizowano bilans energetyczny napędu głównego z przekładnią hydrostatyczną członowego statku śródlądowego i przybrzeżnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 91 - 95,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dymarski C., Skorek G.: A design concept of main propulsion system with hydrostatic transmission gear for inland waterways ship// Polish Maritime Research. -., nr. nr S2 (2006), s.91-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi