A frequency-domain surveillance of the robot's structural vibration with a use of modal control at energy performance index - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A frequency-domain surveillance of the robot's structural vibration with a use of modal control at energy performance index

Abstrakt

Rozważano drgania niestacjonarnego układu nośnego robota IRb-6. W celu nadzorowania drgań zastosowano algorytm sterowania modalnego przy energetycznym wskaźniku jakości w dziedzinie częstotliwości. Podejście takie umożliwia wykorzystanie elementów projektowania mechatronicznego do nadzorowania drgań, którego celem jest minimalizacja amplitudy drgań końcówek manipulacyjnych, a w konsekwencji - poprawa dokładności i powtarzalności pozycjonowania robota.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa strony 56 - 63
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Jasiński K.: A frequency-domain surveillance of the robot's structural vibration with a use of modal control at energy performance index// Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa/ ed. pod red. : T. Uhl. Kraków: Katedra Robotyki i Mechatronika AGH, 2010, s.56-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi