A general concept of design procedure for floating docks regarding their reliability, safety and ecological aspects - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A general concept of design procedure for floating docks regarding their reliability, safety and ecological aspects

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję i wynikające z niej problemy projektowania doków pływających w aspekcie niezawodności i bezpieczeństwa ich funkcjonowania. Zwrócono uwagę, że projektowanie takie jest niezbędne do uzyskania przez tego rodzaju doki odpowiednich własności proekologicznych. Wykazano konieczność stosowania projektowania wieloetapowego. Zaproponowano uwzględnienie w projektowaniu takich etapów jak: akwizycyjnego, kontraktowego, koncepcyjnego, wstępnego, techniczno-klasyfikacyjnego, roboczego oraz etap wykonania dokumentacji eksploatacyjnej. Zasygnalizowano obszary wiedzy niezbędnej do takiego projektowania. Zwrócono także uwagę na konieczność uwzględnienia w projektowaniu doków pływających odpowiednich systemów diagnozujących, niezbędnych przy podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: A general concept of design procedure for floating docks regarding their reliability, safety and ecological aspects// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi