A J-lossless coprime factorisation approach to H control in delta domain - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A J-lossless coprime factorisation approach to H control in delta domain

Abstrakt

Praca dotyczy sterowania wielowymiarowym obiektem dynamicznym czasu ciągłego opisanym dyskretnoczasowym modelem w przestrzeni stanu, przy założeniu, że wskaźnik jakości sterowania oparty jest na normie H-inf. Odpowiednie zadanie optymalizacji tego wskaźnika rozwiązuje się, stosując tak zwaną względnie pierwszą J-bezstratną faktoryzację modelu sterowanego. Pokazano, że synteza optymalnego sterownika, wymagająca rozwiązania dwóch sprzężonych dyskretno-czasowych równań Riccatiego, może być zadaniem bardzo źle uwarunkowanym numerycznie w przypadkach, w których dl dostatecznie małych wartości okresu próbkowania stosuje się standardowy opis obiektu oparty na operatorze przesunięcia. Zastosowanie metodologii, w której taki operator zastąpiono operatorem delta, zapewnia procedurze projektowania sterownika wymaganą dużą numeryczną odporność. Sformułowano szereg twierdzeń, dotyczących istnienia oraz postaci rozwiązań odpowiednich równań Riccatiego. Teoretyczne rozważania zilustrowano numerycznym przykładem syntezy sterownika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
AUTOMATICA nr 38, wydanie 10, strony 1807 - 1814,
ISSN: 0005-1098
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Suchomski P.: A J-lossless coprime factorisation approach to H control in delta domain// AUTOMATICA. -Vol. 38., iss. 10 (2002), s.1807-1814
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi