A LABORATORY STAND FOR THE ANALYSIS OF DYNAMIC PROPERTIES OF THERMOCOUPLES - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A LABORATORY STAND FOR THE ANALYSIS OF DYNAMIC PROPERTIES OF THERMOCOUPLES

Abstrakt

In the present elaboration, problems connected with measurements of high variable temperatures of gases are introduced and the impact of dynamic properties of different construction solutions of thermoelements on the accuracy of the measurements is considered. A laboratory stand built within research under doctoral thesis, destined for analysis of dynamic properties of thermocouples is also described. Results of numerical simulation of heat exchange between thermocouple and the gas that washes it (in this case - hot air) is presented as well as results of empirical experiments conducted on the laboratory stand built with the analysis of the obtained results.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 10, strony 111 - 120,
ISSN: 1231-3998
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Marszałkowski K., Puzdrowska P.: A LABORATORY STAND FOR THE ANALYSIS OF DYNAMIC PROPERTIES OF THERMOCOUPLES// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 10., nr. 1 (2015), s.111-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi