A Mechatronic System for Building the Map of Optimal Spindle Speeds During High Speed Milling of Flexible Details - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A Mechatronic System for Building the Map of Optimal Spindle Speeds During High Speed Milling of Flexible Details

Abstrakt

W pracy przedstawiono mechatroniczny system tworzenia mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona w celu nadzorowania drgań typu chatter podczas frezowania szybkościowego przedmiotów podatnych. System ten składa się z części pomiarowej oraz części obliczeniowej, w której wykorzystuje się oprogramowanie autorskie i komercyjne. Na bazie uogólnionego warunku Liao-Younga utworzono mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona, dla dominujących postaci drgań w widmie amplitudowym. Mapy prędkości obrotowych posłużyły do projektowania ścieżek narzędzia pod kątem nadzorowania frezowania zakrzywionych przedmiotów podatnych. Badania doświadczalne podczas frezowania na maszynie Deckel-Maho DMU 50eVo Linear potwierdziły skuteczność proponowanych sposobów nadzorowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa strony 93 - 100
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Galewski M., Mazur M.: A Mechatronic System for Building the Map of Optimal Spindle Speeds During High Speed Milling of Flexible Details// Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa/ ed. pod red. T. Uhla Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2011, s.93-100
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi