A method for predicting propeller-hull interaction, applicable to preliminary design of inland waterways ships - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A method for predicting propeller-hull interaction, applicable to preliminary design of inland waterways ships

Abstrakt

W pracy przedstawiono propozycje metody parametrycznej służącej do prognozowania charakterystyk strumienia nadążającego i ssania kadłuba okrętu o zanurzeniu bliskim głębokości akwenu. Metoda umożliwia uwzględnienie wpływu małej głębokości akwenu przy wstępnym doborze parametrów układu napędowego statków przeznaczonych do eksploatacji na wodach płytkich, np. statków śródlądowych. Model matematyczny zagadnienia wyznaczono uwzględniając jego dogodność przy kodowaniu algorytmu obliczeniowego w programie komputerowym - przydatnym do wspomagania prac projektowych. Zastosowanie metody pokazano wyznaczając charakterystyki dotyczących statku pasażerskiego przeznaczonego na płytką, śródlądową trasę Berlin-Kaliningrad - projektu realizowanego w ramach Programu UE Eureka InCoWaTranS E!3065.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 72 - 76,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Michalski J.: A method for predicting propeller-hull interaction, applicable to preliminary design of inland waterways ships// Polish Maritime Research. -., nr. nr S2 (2006), s.72-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi