A method for the accurate numerical prediction of the tip vortices shed from hydrofoils - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A method for the accurate numerical prediction of the tip vortices shed from hydrofoils

Abstrakt

Praca przedstawia wyniki obliczeń numerycznych rozkładu wirowości i pól prędkości w przekrojach wirów wierzchołkowych generowanych przez płaty nośne. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy nowej, wyspecjalizowanej metody dyskretyzacji obszaru przepływu. Rezultaty obliczeń porównano z wynikami pomiarów anemometrem laserowym za modelami płatów w tunelu kawitacyjnym. Porównanie to potwierdziło skuteczność nowej metody dyskretyzacji w obliczaniu przepływów zdominowanych przez wirowość.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 17, strony 10 - 17,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Flaszyński P., Szantyr J., Biernacki R., Dymarski P., Kraskowski M.: A method for the accurate numerical prediction of the tip vortices shed from hydrofoils// Polish Maritime Research. -Vol. 17, nr. nr 2(64) (2010), s.10-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi