A method of identification of RTS components in noise signals - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A method of identification of RTS components in noise signals

Abstrakt

W artykule przedstawiono oryginalną metodę wydzielania szumu RTS (Random Telegraph Signal) - dwupoziomowego lub wielopoziomowego - z sygnału szumowego. Podstawą oceny jakości metody jest założenie, że wartości chwilowe szumu RTS mają rozkład niegaussowski natomiast pozostała część sygnału ma rozkład gaussowski.Algorytm identyfikacji wielopoziomowych szumów RTS w sygnałach szumowych małej częstotliwości oparty został na aproksymacji odcinkowo-stałej. W wyniku zastosowania algorytmu można wyznaczyć poziomy impulsów RTS i ich czasy trwania. Dokładność wydzielenia składowej RTS przeanalizowano badając zgodność z rozkładem Gaussa tej części sygnału szumowego, którą otrzymano po usunięciu składowej RTS zidentyfikowanej z wykorzystaniem zaproponowanej procedury.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Metrology and Measurement Systems nr 13, strony 373 - 382,
ISSN: 0860-8229
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Cichosz J., Szatkowski A., Konczakowska A.: A method of identification of RTS components in noise signals// Metrology and Measurement Systems. -Vol. 13., nr. nr. 4 (2006), s.373-382
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi