A model of occurrence of the situations endangering inland waterways passanger ships and the environment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A model of occurrence of the situations endangering inland waterways passanger ships and the environment

Abstrakt

Zaproponowano czterostanowy semimarkowski model pojawiania się sytuacji zagrażających pasażerskim statkom śródlądowym. Model ten został opracowany w formie semimarkowskiego procesu dyskretnego w stanach i ciągłego w czasie, którego wartościami są rodzaje stanów, interpretowanych jako sytuacje: normalna, skomplikowana, niebezpieczna oraz awaryjna. Zobrazowano przykładową realizację procesu zmian sytuacji, jakie mogą pojawić się podczas rejsów pasażerskich statków śródlądowych. Przedstawiono wzory umożliwiające określenie prawdopodobieństwa pojawiania się wymienionych sytuacji podczas rejsów tych statków. Zinterpretowano te wzory jako miary bezpieczeństwa ruchu pasażerskiego statku śródlądowego. Zasygnalizowano możliwość wykonania badań statystycznych, które umożliwiłyby uzyskanie danych do wyznaczenia wspomnianych prawdopodobieństw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research strony 30 - 34,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: A model of occurrence of the situations endangering inland waterways passanger ships and the environment// Polish Maritime Research. -., nr. nr S2 (2006), s.30-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi