A new approach in the calibration of passive samplersA new approach on the calibration of passive dosimeters for studies of indoor air (....--------ROZBIEŻNOŚĆ TYTUŁÓW------------------------------------- - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A new approach in the calibration of passive samplersA new approach on the calibration of passive dosimeters for studies of indoor air (....--------ROZBIEŻNOŚĆ TYTUŁÓW-------------------------------------

Abstrakt

Przedstawiono problematykę kalibracji próbników pasywnych wykorzystywanych w Katedrze Chemii Analitycznej Wydz. Chemicznego PG do monitoringu jakości powietrza wewnętrznego. Proponowane podejście pozwala na oszacowanie wartości stałych kalibracyjnych, a tym samym oznaczenia stężeń związków od heksanu do dodekanu. Tak więc permeacyjne dozymetry pasywne mogą być wykorzystane w analogicznym zakresie jak próbniki aktywne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Namieśnik J., Zabiegała B., Partyka M.: A new approach in the calibration of passive samplersA new approach on the calibration of passive dosimeters for studies of indoor air (....--------ROZBIEŻNOŚĆ TYTUŁÓW-------------------------------------// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi