A note on a Wiener-Wintner theorem for mean ergodic Markov amenable semigroups

Abstrakt

We prove a Wiener-Wintner ergodic type theorem for a Markov representation of a right amenable semitopological semigroup.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w: PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY nr 145, wydanie 7, strony 2997 - 3003,
ISSN: 0002-9939
Język: angielski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Bartoszek W., Śpiewak A.: A note on a Wiener-Wintner theorem for mean ergodic Markov amenable semigroups// PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY. -Vol. 145, iss. 7 (2017), s.2997-3003
DOI: 10.1090/proc/13495
wyświetlono 32 razy
Meta Tagi