A note on the pseudoinverse approach to estimating ratios. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A note on the pseudoinverse approach to estimating ratios.

Abstrakt

Artykuł dotyczy metody porównań parami, stosowanej w metodzie AHP w celu uszeregowania skończonej liczby czynników. Do rozwiązania problemu stosowane są głównie trzy techniki estymacji macierzy ocen za pomocą macierzy ilorazów. Autorzy stosują metodę logarytmicznych najmniejszych kwadratów, ponieważ pozwala na rozwiązanie zagadnienia z brakującymi danymi oraz pokazują pewne wybrane własności rozwiązania. Zamieszczono przykładowe obliczenia numeryczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH strony 1 - 10,
ISSN: 0217-5959
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kwiesielewicz M., Van-Uden E.: A note on the pseudoinverse approach to estimating ratios.// ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH. -., nr. 20 (2003), s.1-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi