A performance-oriented risk-based method for assessment of safety of ships. Modelling uncertainties in hazard and risk analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A performance-oriented risk-based method for assessment of safety of ships. Modelling uncertainties in hazard and risk analysis

Abstrakt

W artykule podano informacje na temat alternatywnej metody oceny bezpieczeństwa statków, opartej na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka. Zaproponowano użycie metody do projektowania statków w oparciu o ocenę ryzyka. W takim podejściu do projektowania bezpieczeństwo powinno być celem projektowym. Ocena bezpieczeństwa w proponowanej metodzie powinna być dokonywana na podstawie oceny ryzyka. Do oceny ryzyka zastosowano elementy metodyki Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Podano wnioski.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN nr 1, strony 279 - 286,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Gerigk M.: A performance-oriented risk-based method for assessment of safety of ships. Modelling uncertainties in hazard and risk analysis// Journal of KONBiN. -Vol. 1., nr. nr 1 (2006), s.279-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi