A performance-oriented risk-based method for assessment of safety of ships. Modelling uncertainties in hazard and risk analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A performance-oriented risk-based method for assessment of safety of ships. Modelling uncertainties in hazard and risk analysis

Abstrakt

W artykule podano informacje na temat alternatywnej metody oceny bezpieczeństwa statków, opartej na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka. Zaproponowano użycie metody do projektowania statków w oparciu o ocenę ryzyka. W takim podejściu do projektowania bezpieczeństwo powinno być celem projektowym. Ocena bezpieczeństwa w proponowanej metodzie powinna być dokonywana na podstawie oceny ryzyka. Do oceny ryzyka zastosowano elementy metodyki Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Podano wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN nr 1, strony 279 - 286,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Gerigk M.: A performance-oriented risk-based method for assessment of safety of ships. Modelling uncertainties in hazard and risk analysis// Journal of KONBiN. -Vol. 1., nr. nr 1 (2006), s.279-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi