A proposition of the computational model for the dynamic analysis of stress and strain distribution in the hip joint - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A proposition of the computational model for the dynamic analysis of stress and strain distribution in the hip joint

Abstrakt

Celem pracy jest sformułowanie zadania modelowania dynamiki odkształceń i rozkładu naprężeń stawu biodrowego, a w szczególności kości udowej, pod wpływem sił mięśniowych oraz zadanych sił zewnętrznych. Rozwiązanie tego zadania pozwoli wyjaśnić niektóre zjawiska np. jakie ruchy kości udowej oraz jakie materiały użyte do jej alloplastyki są przyczyną urazów i poważnych uszkodzeń. Omówiono problemy związane z zastosowaniem metody elementów skończonych do zamodelowania kości udowej. Opisano modelowanie ruchów zginania - prostowania oraz odwodzenia - przywodzenia w stawie biodrowym pod wpływem sił zamodelowanych mięśni oraz zadanych obciążeń zewnętrznych. Rozkład naprężeń i odkształceń kości udowej w czasie może być otrzymany poprzez rozwiązanie prostego i odwrotnego zadania dynamiki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sobieszczyk S., Wojnicz W., Nowak B., Wittbrodt E.: A proposition of the computational model for the dynamic analysis of stress and strain distribution in the hip joint// Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej.. -., nr. nr 26 (2006), s.333-338
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi