A resistivity peak close to Tc in Nd2-xCexCuO4-y single crystals. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A resistivity peak close to Tc in Nd2-xCexCuO4-y single crystals.

Abstrakt

W pracy dyskutowane jest maximum oporu elektrycznego występujące tuż powyżej temperatury przejścia nadprzewodzącego. Maksimum jest obserwowane tylko przy jednej z dwóch możliwych konfiguracji pomiarowych w metodzie van der Pauw.Proponowany, na bazie niejednorodności składu ceru, prosty model wyjaśnia w pełni pochodzenie efektu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS nr 278, strony 203 - 207,
ISSN: 0921-4534
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Klimczuk T., Plackowski T., Sadowski W., Plebańczyk M.: A resistivity peak close to Tc in Nd2-xCexCuO4-y single crystals. // PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS. -Vol. 278., (2003), s.203-207
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi