A review of structures, properties and analysis of volatile amines in the environment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A review of structures, properties and analysis of volatile amines in the environment

Abstrakt

Omówiono właściwości i źródła wytwarzania lotnych amin alifatycznych. Uwzględniono również ich wpływ na organizmy żywe. Przedstawiono liczne naturalne i antropogeniczne źródła amin. Omówiono problemy analityczne związane z oznaczaniem amin w próbkach środowiskowych, przygotowaniem próbek do analizy chromatograficznej oraz nowe techniki oznaczania lotnych amin alifatycznych.

Autorzy (5)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 10, strony 609 - 626,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jastrzębska A., Zygmunt B., Żukowska B., Muranowski W., Namieśnik J.: A review of structures, properties and analysis of volatile amines in the environment// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 10., nr. 7 (2003), s.609-626
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi