A simple gas chromatograph for educational purposes = Prosty chromatograf gazowy do celów dydaktycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A simple gas chromatograph for educational purposes = Prosty chromatograf gazowy do celów dydaktycznych

Abstrakt

Opisano prosty chromatograf gazowy zaprojektowany specjalny do celów dydaktycznych, oraz serię doświadczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem tego instrumentu w celu nauczania podstaw chromatografii studentów chemii analitycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 13, strony 361 - 368,
ISSN: 1898-6188
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Janicki W., Chrzanowski W., Namieśnik J.: A simple gas chromatograph for educational purposes = Prosty chromatograf gazowy do celów dydaktycznych// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 13., nr. nr S2 (2006), s.361-368
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi