A surface-exposed DraD protein of uropathogenic Escherichia coli bearing Dr fimbriae may be expressed and secreted independently from DraC usher and DraE adhesin - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A surface-exposed DraD protein of uropathogenic Escherichia coli bearing Dr fimbriae may be expressed and secreted independently from DraC usher and DraE adhesin

Abstrakt

Operon dra uropatogennych szczepów Escherichia coli Dr+ odpowiedzialny jest za proces bakteryjnej adhezji i inwazji. Operon dra kodujący fimbrie Dr zawiera sześć otwartych ramek odczytu - draA, draB, draC, draD, draP oraz draE. Fimbrie Dr zlokalizowane na powierzchni komórki bakteryjnej, zbudowane są z podjednostek białka DraE. Niewiele wiadomo na temat powierzchniowej ekspresji białka DraD oraz jego roli w procesie biogenezy fimbrii Dr. W celu wyjaśnienia tych procesów skonstruowano mutanty białka DraD, które zbadano z wykorzystaniem technik immunologicznych (Western blotting oraz mikroskopia immunofluorescencyjna). Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły na stwierdzenie powierzchniowej ekspresji białka DraD, która była niezależna od obecności białka DraC oraz DraE.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zalewska-Piątek B., Piątek R., Bury K., Samet A., Nowicki B., Nowicki S., Kur J.: A surface-exposed DraD protein of uropathogenic Escherichia coli bearing Dr fimbriae may be expressed and secreted independently from DraC usher and DraE adhesin// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi