A surface-exposed DraD protein of uropathogenic Escherichia coli bearing Dr fimbriae may be expressed and secreted independently from DraC usher and DraE adhesin - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A surface-exposed DraD protein of uropathogenic Escherichia coli bearing Dr fimbriae may be expressed and secreted independently from DraC usher and DraE adhesin

Abstrakt

Operon dra uropatogennych szczepów Escherichia coli Dr+ odpowiedzialny jest za proces bakteryjnej adhezji i inwazji. Operon dra kodujący fimbrie Dr zawiera sześć otwartych ramek odczytu - draA, draB, draC, draD, draP oraz draE. Fimbrie Dr zlokalizowane na powierzchni komórki bakteryjnej, zbudowane są z podjednostek białka DraE. Niewiele wiadomo na temat powierzchniowej ekspresji białka DraD oraz jego roli w procesie biogenezy fimbrii Dr. W celu wyjaśnienia tych procesów skonstruowano mutanty białka DraD, które zbadano z wykorzystaniem technik immunologicznych (Western blotting oraz mikroskopia immunofluorescencyjna). Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły na stwierdzenie powierzchniowej ekspresji białka DraD, która była niezależna od obecności białka DraC oraz DraE.

Cytowania

  • 1 8

    CrossRef

  • 2 1

    Web of Science

  • 2 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zalewska-Piątek B., Piątek R., Bury K., Samet A., Nowicki B., Nowicki S., Kur J.: A surface-exposed DraD protein of uropathogenic Escherichia coli bearing Dr fimbriae may be expressed and secreted independently from DraC usher and DraE adhesin// . -., (2005),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1099/mic.0.28083-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi