A surface panel method for hydrodynamic analysis of pod propulsors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A surface panel method for hydrodynamic analysis of pod propulsors

Abstrakt

Praca przedstawia zastosowanie metody elementów brzegowych do analizy hydrodynamicznych pędników azymutalnych, czyli do wyznaczania rozkładu ciśnienia i wielkości sił hydrodynamicznych dla pędnika o znanej geometrii i o znanych parametrach pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska nr 12, strony 209 - 228,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szantyr J.: A surface panel method for hydrodynamic analysis of pod propulsors// MARINE TECHNOLOGY TRANSACTIONS. -Vol. 12., (2002), s.209-228
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi