A surveillance of dynamic state of the slender end milling process. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A surveillance of dynamic state of the slender end milling process.

Abstrakt

Praca poświącona jest nadzorowaniu drgań wirujących narzędzi w nowoczesnych frezarkach. Polega ono na zastosowaniu sterowania programowego w układach niestacjonarnych. Podejście dotyczy zamkniętego układu obrabiarki, w przypadku którego istotną rolę odgrywają drgania samowzbudne typu chatter. Stąd, sygnałem sterującym jest chwilowa zmiana prędkości obrotowej wrzeciona. Przedmiotem rozważań jest proces frezowania czołowego smukłym frezem trzpieniowym. Jako obiekt badań przyjęto pionowe centrum frezarskie. Skrawanie smukłymi narzędziami obserwuje się często we współczesnych centrach obróbkowych. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oraz badań doświadczalnych. Dotyczą one różnych programów zmian prędkości obrotowej wrzeciona. Wszystkie przypadki wykazały uzasadnienie praktyczne proponowanej metody, ponieważ istnieje możliwość realizacji programu zmiennej prękości, zaś drgania chatter uległy wydatnej redukcji.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Kaliński K.: A surveillance of dynamic state of the slender end milling process.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi