About nutrient liquid flow between potential flow and cartilage surface in bioreactor - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

About nutrient liquid flow between potential flow and cartilage surface in bioreactor

Abstrakt

W niniejszej pracy wyznaczony został przepływ cieczy odżywczej o właściwościach nienewtonowskich w cienkiej warstwie granicznej w pobliżu powierzchni komórek chrząstki (chondrocytu) podczas hodowli w bioreaktorze. Ruch cieczy w warstwie granicznej jest wywołany wydatkiem przepływu dostarczanej cieczy do bioreaktora. Ponadto prędkość przepływu cieczy w warstwie granicznej wokół hodowanych komórek chrząstki stawowej jest uzależniona od prędkości przepływu potencjalnego cieczy znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z warstwą graniczną komórek. W pracy wyprowadzone zostały składowe wektora prędkości cieczy odżywczej w cienkiej warstewce granicznej, a także siły tarcia występujące na powierzchni komórek chrząstki (chondrocytu) podczas hodowli. Uzyskane rozwiązania wyrażono w członach reprezentujących oddzielne wpływy cieczy newtonowskiej i nienewtonowskiej na wyznaczane w pracy wartości.Symulacja analityczna i numeryczna podana w niniejszej pracy jest dostosowywana do bioreaktorów pracujących w Instytucie Badawczym Cienkich Biologicznych Warstw Granicznych w Karlsruhe (Niemcy).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE nr 41, strony 185 - 197,
ISSN: 0137-5474
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K., Miszczak A.: About nutrient liquid flow between potential flow and cartilage surface in bioreactor// ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN. -Vol. 41., nr. z. 2(146) (2006), s.185-197
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi