Absolwent kierunku Budownictwo wobec aktualnych i przyszłych potrzeb - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Absolwent kierunku Budownictwo wobec aktualnych i przyszłych potrzeb

Abstrakt

Nawiązując do aktualnych trendów cywilizacyjnych i odczytując stosowne znakiczasu, a także - mając na uwadze tworzywo współczesnego człowieka, prezentu-je się najnowsze nurty w dziedzinie budownictwa oraz związane z niki wymogi edukacyjne inżynierów i całego społeczeństwa. W szczególności omawia się re-lacje między teorią a praktyką, właściwe tu wskazania etyki, tudzież - dzi-siejsze i przyszłe potrzeby środowiska, estetyki, dziedzictwa i rozwoju zrównoważonego. Na tym tle kreuje się pożądaną sylwetkę absolwenta kierunku Bu-downictwo.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo strony 33 - 51,
ISSN: 0239-4952
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Cywiński Z.: Absolwent kierunku Budownictwo wobec aktualnych i przyszłych potrzeb// Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo. -., nr. 43 (2003), s.33-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi