Absorbciâ vodoroda i povedenie vodoroda v slaâh titanovyh silavov s modificirovannoj poverhnost''û = Hydrogen absorption and hydrogen effects in the modified surface layers of Ti alloys - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Absorbciâ vodoroda i povedenie vodoroda v slaâh titanovyh silavov s modificirovannoj poverhnost''û = Hydrogen absorption and hydrogen effects in the modified surface layers of Ti alloys

Abstrakt

W pracy przedstawiono rezultaty badań absorpcji wodoru w stopach tytanu ze zmodyfikowaną za pomocą metod multipleksowych powierzchnią. W wyniku badań stwierdzono, iż po nadtapianiu laserowym w warunkach kriogenicznych, stopy tytanu wykazuja najwyższą zdolność absorpcji wodoru w wytworzonej warstwie wierzchniej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Alternative Energy and Ecology strony 42 - 44,
ISSN: 0002-0003
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Łunarska E., Wierzchoń T., Nykyforčyn H., Serbiński W.: Absorbciâ vodoroda i povedenie vodoroda v slaâh titanovyh silavov s modificirovannoj poverhnost''û = Hydrogen absorption and hydrogen effects in the modified surface layers of Ti alloys// Alternative Energy and Ecology. -., iss. 7 (2006), s.42-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi