ABSORPCJA, METABOLIZM I ROLA BIOLOGICZNA KWASÓW NUKLEINOWYCH OBECNYCH W ŻYWNOŚCI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ABSORPCJA, METABOLIZM I ROLA BIOLOGICZNA KWASÓW NUKLEINOWYCH OBECNYCH W ŻYWNOŚCI

Abstrakt

Kwasy nukleinowe należą do niedocenianych składników żywności, szczególnie surowej lub nisko przetworzonej. W niniejszej publikacji skupiono się na omówieniu przemian, jakim podlegają kwasy nukleinowe w przewodzie pokarmowym człowieka, procesie absorpcji nukleotydów oraz nukleozydów z przewodu pokarmowego, a także przedstawiono podstawowe etapy ich metabolizmu w komórkach organizmu. Produkty trawienia kwasów nukleinowych stanowią źródło ważnych cząsteczek sygnalizacyjnych i prekursorowych, mogą być również ponownie wykorzystane do budowy nowych cząsteczek kwasów nukleinowych w organizmie człowieka. W ostatnich latach największe zainteresowanie wzbudzają niskocząsteczkowe kwasy nukleinowe, takie jak niekodujące RNA (ncRNA), także obecne w żywności. Sugeruje się możliwość oddziaływania pokarmowego ncRNA na poziomie regulacji ekspresji genów w komórkach przewodu pokarmowego, a być może i innych tkankach konsumenta. Zarówno wartość odżywcza, jak i wpływ spożywanych kwasów nukleinowych na funkcjonowanie genomu i transkryptomu wskazują na konieczność rozpatrywania żywienia człowieka w kontekście nutrigenomiki.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 1

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 1540 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Wydawnictwo Naukowe PTTŻ)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość nr 24, wydanie 1, strony 18 - 32,
ISSN: 2451-0769
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Głazowska J., Stankiewicz U., Bartoszek-Pączkowska A.: ABSORPCJA, METABOLIZM I ROLA BIOLOGICZNA KWASÓW NUKLEINOWYCH OBECNYCH W ŻYWNOŚCI// Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. -Vol. 24., iss. 1 (2017), s.18-32
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15193/zntj/2017/110/170
Bibliografia: test
 1. Adjei A.A., Shigeru Y., Kulkarni A.: Nucleic acids and/or their components: A possible role in immune function. J. Nutr. Sci. Vitaminol, 1995, 1 (41), 1-16. otwiera się w nowej karcie
 2. Carver J.D.: Dietary nucleotides: Effects on the immune and gastrointestinal systems. Acta Paediatr. Suppl., 1999, 88 (430), 83-88. otwiera się w nowej karcie
 3. Carver J.D., Walker A.W.: The role of nucleotides in human nutrition. J. Nutr. Biochem, 1995, 2 (6), 58-72. otwiera się w nowej karcie
 4. Chen X., Ba Y., Ma L., Cai X., Yin Y., Wang K., Guo J., Zhang Y., Chen J., Guo X., Li Q., Li X., Wang W., Zhang Y., Wang J., Jiang X., Xiang Y., Xu C., Zheng P., Zhang J., Li R., Zhang H., Shang X., Gong T., Ning G., Wang J., Zen K., Zhang J., Zhang C.-Y.: Characterization of micro RNAs in serum: A novel class of biomarkers for diagnosis of cancer and other diseases. Cell Res., 2008, 18, 997-1006. otwiera się w nowej karcie
 5. Finkel S.E., Kolter R.: DNA as a nutrient: Novel role for bacterial competence gene homologs. J. Bacteriol., 2001, 21 (183), 6288-6293. otwiera się w nowej karcie
 6. Gętek M., Czech M., Fizia K., Białek-Dratwa A., Muc-Wierzgoń M., Kokot T., Nowakowska-Zajdel E.: Nutrigenomika -bioaktywne składniki żywności. Postępy Hig. Med. Dośw., 2013, 67, 255-260. otwiera się w nowej karcie
 7. Jonas D.A., Elmadfa I., Engel K.H., Heller K.J., Kozianowski G., König A., Müller D., Narbonne J.F., Wackernagel W., Kleiner J.: Safety considerations of DNA in food. Ann. Nutr. Metab., 2001, 6 (45), 235-254. otwiera się w nowej karcie
 8. Kosaka N., Izumi H., Sekine K., Ochiya T.: MicroRNA as a new immune-regulatory agent in breast milk. Silence, 2010, 1 (7), 1-8. otwiera się w nowej karcie
 9. Kuligina E.V., Semenov D.V., Shevyrina O.N., Richter V.A.: Ribonucleic acids of human milk. Nucleos. Nucleot. Nucl., 2004, 6-7 (23), 837-842. otwiera się w nowej karcie
 10. Liu Y., Zhang Y., Dong P., An R., Xue C., Ge Y., Wei L., Liang X.: Digestion of nucleic acids starts in the stomach. Scientific Reports, 2015, 5, # 11936, 1-11. otwiera się w nowej karcie
 11. Mlotshwa S., Pruss G.J., MacArthur J.L., Endres M.W., Davis C., Hofseth L.J., Peña M.M., Vance V.: A novel chemopreventive strategy based on therapeutic microRNAs produced in plants. Cell Res, 2015, 4 (25), 521-524. otwiera się w nowej karcie
 12. Palka-Santini M., Schwarz-Herzke B., Hösel M., Renz D., Auerochs S., Brondke H., Doerfler W.: The gastrointestinal tract as the portal of entry for foreign macromolecules: Fate of DNA and pro- teins. Mol. Gen. Genomics, 2003, 3 (270), 201-215. otwiera się w nowej karcie
 13. Semenov D.V., Kuligina E.V., Shevyrina O.N., Richter V.A., Vlassov V.V.: Extracellular ribonucle- ic acids of human milk. Ann. N.Y. Acad. Sci., 2004, 1022, 190-194. otwiera się w nowej karcie
 14. Van Kreel B. K.: The estimation of the apparent standarded free energy change ΔG°p H of a biochem- ical reaction from the standard free energy of formation and apparent free energy of ionization of the participating molecules and its application to the reaction of purine metabolism. Biochem. Educ., 1985, 3 (13), 125-130. otwiera się w nowej karcie
 15. Witwer K.W., Hirschi K.D.: Transfer and functional consequences of dietary microRNAs in verte- brates: Concepts in search of corroboration. Bioessays, 2014, 36, 394-406. otwiera się w nowej karcie
 16. Yu A.-M., Pan Y.-Z.: Noncoding microRNAs: Small RNAs play a big role in regulation of ADME? Acta Pharmaceutica Sinica B, 2012, 2 (2), 93-101.
 17. Yang J., Hirschi K.D., Farmer L.M.: Dietary RNAs: New stories regarding oral delivery. Nutrients, 2015, 5 (7), 3184-3199. otwiera się w nowej karcie
 18. Yang J., Farmer L.M., Agyekum A.A.A., Hirschi K.D.: Detection of dietary plant-based small RNAs in animals. Cell Res., 2015, 25, 517-520. otwiera się w nowej karcie
 19. Zhang L., Hou D., Chen X., Li1 D., Zhu L., Zhang Y., Li1 J., Bian Z., Liang X., Cai1 X., Yin Y., Wang C., Zhang T., Zhu D., Zhang D., Xu J., Chen O., Ba Y., Liu J., Wang Q., Chen J., Wang J., Wang M., Zhang Q., Zhang J., Zen K., Zhang C.-Y.: Exogenous plant MIR168a specifically targets mammalian LDLRAP1: Evidence of cross-kingdom regulation by microRNA. Cell Res., 2012, 22, 107-126. otwiera się w nowej karcie
 20. Zubay G.F.: Biochemistry. Ed. IV. William C. Brown Publishers, Dubuque, USA, 1998. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 331 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi