Accelerated solvent extraction-gas chromatographic determination of acidic herbicides in soil - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Accelerated solvent extraction-gas chromatographic determination of acidic herbicides in soil

Abstrakt

Przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikiem z wykorzystaniem wody jako ekstraktanta okazała się skutecznym sposobem izolacji herbicydów kwasowych (MCPP, MCPA, 2,4-D, 2,4,5-T, PCP, dinoseb, dinoterb) z próbek gleby. Wysoka zawartość substancji iłowych powodowała problemy techniczne, które udało się pokonać poprzez zwiększenie stosunku piasku do gleby w celce ekstrakcyjnej. Anality przenoszono z ekstraktu wodnego do rozpuszczalnika organicznego, stosując ekstrakcję do fazy stacjonarnej. Zastosowanie jodku metylu w obecności wodorotlenku trimetylofenylowego zapewniło efektywną derywatyzację herbicydów w temperaturze 85°C. Stosując sprzężony układ GC-MS na etapie oznaczeń końcowych uzyskano granicę oznaczalności na poziomie ng g-1 dla herbicydów fenoksykwasowych i ok. 20 ng g-1 dla herbicydów fenolowych. Opracowaną procedurę zastosowano do oznaczenia wybranych herbicydów kwasowych w próbkach gleb z pól uprawnych i okolic zlikwidowanego mogilnika pestycydów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMIA ANALITYCZNA strony 673 - 687,
ISSN: 0009-2223
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Macutkiewicz E., Zygmunt B.: Accelerated solvent extraction-gas chromatographic determination of acidic herbicides in soil// CHEMIA ANALITYCZNA. -., nr. nr 52 (2007), s.673-687
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi