Accuracy analysis of a mobile station location in the cellular networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Accuracy analysis of a mobile station location in the cellular networks

Abstrakt

Jakość usług lokalizacyjnych oferowanych w sieciach komórkowych zależy od efektywności estymacji położenia terminala ruchomego. Dokładność obecnie stosowanych metod lokalizacyjnych jest niewystarczająca, szczególnie w odniesieniu do wywołań w niebezpieczeństwie. Modyfikacja istniejących algorytmów może istotnie wpłynąć na zwiększenie dokładności lokalizowania terminala ruchomego przy jednocześnie niewielkich nakładach finansowych. Jednym z istotnych parametrów wpływających na dokładność estymacji położenia terminala ruchomego jest rzeczywista wartość odległości pomiędzy terminalem ruchomym a stacją bazową. Poprawa dokładności tego parametru znacząco wpływa na jakość oferowanych w sieci komórkowej usług lokalizacyjnych, szczególnie w środowisku propagacji wielodrogowej. Zjawisko propagacji wielodrogowej zostało wykorzystane do poprawy dokładności estymacji odległości pomiędzy terminalem ruchomym a stacja bazową. W rezultacie opracowano nowy model propagacyjny do estymacji odległości pomiędzy terminalem ruchomym a stacją bazową dla potrzeb implementacyjnych metody Cell ID + RSS w systemie UMTS w środowisku miejskim.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 161 - 164,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Stefański J.: Accuracy analysis of a mobile station location in the cellular networks// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. No 8 (2010), s.161-164
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi