Acoustic signal processing in passive sonar system with towed array - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Acoustic signal processing in passive sonar system with towed array

Abstrakt

W referacie opisano przetwarzanie sygnałów akustycznych w pasywnym systemie hydrolokacyjnym. W pojęciu ''przetwarzanie sygnałów akustycznych'' mieszczą się wszelkie operacje wykonywane na sygnałach analogowych tj. wzmacnianie, filtracja i próbkowanie, jak również operacje na sygnałach cyfrowych uzyskanych w procesie próbkowania. Do operacji cyfrowych wykonywanych w systemie zalicza się synchronizację, konwersję, sortowanie, wytwarzanie zespołu odchylonych wiązek, wyznaczanie widmowej gęstości mocy odebranych sygnałów oraz wizualizację wyników obróbki danych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 11, strony 329 - 338,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Rudnicki M., Raganowicz A., Schmidt J.: Acoustic signal processing in passive sonar system with towed array// HYDROACOUSTICS. -Vol. 11., (2008), s.329-338
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi