Acoustical Standards Used in Design of School Spaces = Standardy akustyczne używane w projektowaniu przestrzeni szkoły - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Acoustical Standards Used in Design of School Spaces = Standardy akustyczne używane w projektowaniu przestrzeni szkoły

Abstrakt

Artykuł prezentuje wytyczne projektowania akustyki wnętrz w pomieszczeniach szkolnych zawarte w europejskich i amerykańskich standardach technicznych. Opisane są także aktualne polskie przepisy odnoszące się do akustyki wnętrza. We wnioskach zaprezentowano wytyczne dla poprawy komfortu akustycznego w szkołach. // Design guidelines for interior acoustics in learning spaces included in European and American technical standards and other documents are presented. The current Polish regulations referring to interior acoustics are described. The proposal of a set of acoustical guidelines for improving acoustical comfort in school spaces is given.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ACTA PHYSICA POLONICA A nr 118, strony 186 - 189,
ISSN: 0587-4246
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wróblewska D.: Acoustical Standards Used in Design of School Spaces = Standardy akustyczne używane w projektowaniu przestrzeni szkoły// ACTA PHYSICA POLONICA A. -Vol. 118., (2010), s.186-189
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi