Adama Smitha filozofia moralności (cz. 1) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Adama Smitha filozofia moralności (cz. 1)

Abstrakt

Omówiono filozofię moralności Adama Smitha (1723-1790) wyłożoną w jego dziele "Teoria uczuć moralnych", w tym koncepcję sympatii i bezstronnego obserwatora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 27 - 37,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zabieglik S.: Adama Smitha filozofia moralności (cz. 1)// Pieniądze i Więź. -., nr. 2(19) (2003), s.27-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi