Adaptacja francuskich kryteriów zmęczeniowych do projektowania nawierzchni podatnych w warunkach polskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Adaptacja francuskich kryteriów zmęczeniowych do projektowania nawierzchni podatnych w warunkach polskich

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia francuską metodę projektowania konstrukcji nawierzchni podatnych oraz próbę przystosowania jej do polskich specyfikacji dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. Opisano sposób dobierania parametrów materiałowych oraz obliczania współczynników modyfikujących trwałość zmęczeniową warstw asfaltowych konstrukcji nawierzchni. Dodatkowo opisano sposób obliczania trwałości nawierzchni ze względu na kryterium deformacji strukturalnych. By zobrazować sposób obliczeń konstrukcji nawierzchni wykonano przykład obliczeniowy dla podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 164 - 170,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Jaczewski M., Judycki J.: Adaptacja francuskich kryteriów zmęczeniowych do projektowania nawierzchni podatnych w warunkach polskich// Drogownictwo. -., nr. nr 5 (2012), s.164-170
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi