Adaptacyjna identyfikacja ciagłoczasowych modeli procesów niestacjonarnych z uwzględnieniem przekłamań pomiarowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Adaptacyjna identyfikacja ciagłoczasowych modeli procesów niestacjonarnych z uwzględnieniem przekłamań pomiarowych.

Abstrakt

W pracy wykorzystano metody identyfikacji parametrycznej do pozyskiwania użytecznej dla diagnostyki informacji o zmianach dynamiki nadzorowanych procesów. W proponowanym podejściu ciągłym analizie poddano procesy przemysłowe modelowane za pomocą fizycznie interpretowalnych liniowych i nie liniowych równań różniczkowych zwyczajnych. Zachowanie sensu fizycznego estymowanych parametrów ułatwiło weryfikację wyników identyfikacji, wpływając tym samym na pewność i poprawność uzyskiwanej informacji diagnostycznej. Identyfikację parametrów ciągłych modeli procesów stacjonarnych przeprowadzono stosując klasyczny algorytm najmniej szych kwadratów. W przypadku procesów niestacjonarnych trajektorie zmian parametrów odtwarzano wprowadzając do procedury estymacji parametrycznej adaptacyjny mechanizm ważenia błędów predykcji. Ponieważ metoda naj mniej szych kwadratów nie jest odporna na przekłamania w danych, zaproponowano wykorzystanie odpornego na błędy grube estymatora w sensie najmniejszej sumy modułów błędów predykcji. Skuteczność omawianych metod zweryfikowano w badaniach symulacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kozłowski J., Kowalczuk Z.: Adaptacyjna identyfikacja ciagłoczasowych modeli procesów niestacjonarnych z uwzględnieniem przekłamań pomiarowych. // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi