Adaptive Expectation Maximization Smoothing (AEMS) inverse technique forindirect fish target strenght estimation. W: [CD-ROM] Full Papers. 6th ICES Symposium on Acoustics in Fisheries and Aquatic Ecology. Montpellier, 10-14 June 2002. [Montpellier: Ifremer]**2002, [6 s.] 5 rys. bibliogr. 5 poz. Zastosowanie adaptacyjnej metody EMS do pośredniej estymacji siły celu ryb. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Adaptive Expectation Maximization Smoothing (AEMS) inverse technique forindirect fish target strenght estimation. W: [CD-ROM] Full Papers. 6th ICES Symposium on Acoustics in Fisheries and Aquatic Ecology. Montpellier, 10-14 June 2002. [Montpellier: Ifremer]**2002, [6 s.] 5 rys. bibliogr. 5 poz. Zastosowanie adaptacyjnej metody EMS do pośredniej estymacji siły celu ryb.

Abstrakt

W pracy przedstawiono modyfikację statystycznej metody EMS (ang. Expecta-tion, Maximization, Smoothing) stosowanej w zagadnienia odwrotnych, polega-jącą na iteracyjnym rozwiązaniu równania Fredholma. Pokazano jej zastosowa-nie do pośredniej estymacji siły celu ryb stosowanej dla danych pozyskanychprzez hydroakustyczne systemy jednowiązkowe wykorzystywane w przeszukiwa-niach akustycznych. Wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi technikami de-kompozycji SVD.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi