Adaptive neuro fuzzy and fuzzy decision tree classifiers as applied to sea floor characterization. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Adaptive neuro fuzzy and fuzzy decision tree classifiers as applied to sea floor characterization.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wpływu różnych parametrów echa odbitego od dna morskiego na dokładność klasyfikacji typu dna przy pomocy sieci neuronowej z logiką rozmytą i przy pomocy drzew decyzyjnych. W szczególności uwzględniono takie parametry echa jak: energia, amplituda i nachylenie opadającego zbocza, wzbogacone o współczynniki falkowe otrzymane z dyskretnej transformacji falkowej (DWT).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACOUSTICAL PHYSICS nr 49, strony 193 - 202,
ISSN: 1063-7710
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Stepnowski A., Moszyński M., Dung T.: Adaptive neuro fuzzy and fuzzy decision tree classifiers as applied to sea floor characterization. // ACOUSTICAL PHYSICS. -Vol. 49., nr. 2 (2003), s.193-202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi