Advanced OCT techniques for biomedical applications - theoretical ideas versus technical restriction - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Advanced OCT techniques for biomedical applications - theoretical ideas versus technical restriction

Abstrakt

W pracy przedstawiono dyskusję nad możliwościami pomiarowymi współczesnych systemów OCT o różnych konfiguracjach ( w tym o konfiguracji Mach-Zehndera i Michelsona) pracujących w dziedzinie czasu lub częstotliwości. Przedstawiono między innymi konfiguracje czułe na stan polaryzacji, na ruch w wykonaniu światłowodowym lub objętościowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Optical Methods in Medical Diagnosis Warsaw, October 2005 strony 85 - 91
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Pluciński J., Strąkowski M.: Advanced OCT techniques for biomedical applications - theoretical ideas versus technical restriction// Optical Methods in Medical Diagnosis Warsaw, October 2005/ ed. eds: R. Maniewski, G. Nilsson, H. Rinneberg Warsaw: International Centre of Biocybernetics Polish Acad. Sci., 2006, s.85-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi