Advanced speech archiving and restoration system for aviation applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Advanced speech archiving and restoration system for aviation applications

Abstrakt

W referacie przedstawiono opracowany System Rejestracji I Rekonstrukcji Mowy dla potrzeb lotnictwa. System ten umożliwia jednoczesny zapis, archiwizację i poprawę zrozumiałości sygnału mowy pochodzącego z wielu różnych kanałów komunikacji radiowej. Głównym celem systemu jest rejestracja i rekonstrukcja komunikatów słownych wymienianych drogą radiową pomiędzy pilotem samolotu a stacją kontroli lotów - jest to niezwykle istotne w przypadku porwania samolotu lub przy prowadzeniu ekspertyzy powypadkowej. Opisany system opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach, przedstawionych dokładniej w niniejszym referacie. Pierwsze z nich dotyczy zapewnienia synchronizacji pomiędzy tą samą wypowiedzią zarejestrowaną na różnych stacjach radiowych. Następne obejmuje wykonywanie procesu rekonstrukcji sygnału w oparciu o wielokanałową analizę tej samej wypowiedzi pochodzącej z różnych naziemnych stacji radiowych. Zaprezentowano ponadto wybrane algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnału, zaimplementowane w wielozadaniowym systemie poprawy zrozumiałości mowy. Zaprezentowano ich zastosowanie na wybranych przykładach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Czyżewski A., Kotus J., Kaczmarek A., Rypulak A., Pawlik A.: Advanced speech archiving and restoration system for aviation applications// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi