AF w chorobach genetycznie uwarunkowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

AF w chorobach genetycznie uwarunkowanych

Abstrakt

Istnieje opinia, że genetyczne podłoże migotania przedsionków nie jest częste, jednak aby to ocenić konieczne są systematyczne badania. W każdej grupie wiekowej mają prawdopodobnie znacznie mniej lub bardziej wyrażone uwarunkowania genetyczne. Migotanie nierzadko, w różnym czasie, pojawia się jako objaw /powikłanie genetycznie uwarunkowanych chorób serca.W rozdziale opisane są: zespół długiego QT, zespół krótkiego QT, zespół Burgady, arytmogenna kardiomiopatia prawej komory, kardiomiopatia przerostowa, rodzinne migotanie przedsionków, oraz postępująca choroba układu przewodzącego serca

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Migotanie przedsionków. Postacie, mechanizmy postępowanie, rola ablacji strony 269 - 271
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Walczak F., Siebert J., Szumowski Ł.: AF w chorobach genetycznie uwarunkowanych// Migotanie przedsionków. Postacie, mechanizmy postępowanie, rola ablacji/ ed. pod red. F. Walczaka, Ł. Szumowskiego, J. Sieberta. Warszawa: Serce dla Arytmii. Fund. na Rzecz Elektrofizjologii, 2008, s.269-271
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi