Agregacja, koagulacja i wytrącanie się asfaltenów ze strumieni procesowych- przegląd literatury - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Agregacja, koagulacja i wytrącanie się asfaltenów ze strumieni procesowych- przegląd literatury

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę wytrącania się asfaltenów, mającą znaczenie głównie w przypadku procesów wydobycia, przesyłu i przeróbki ropy naftowej. Omówiono metodyki badania tego zjawiska. Wskazano podstawowe zależności pomiędzy warunkami procesu a właściwościami fizykochemicznymi wytrąconej frakcji asfaltenowej oraz przybliżono hipotetyczne mechanizmy wyjaśniające kinetykę zjawiska koagulacji

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nafta-Gaz strony 294 - 299,
ISSN: 0867-8871
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Chruszczyk D., Boczkaj G.: Agregacja, koagulacja i wytrącanie się asfaltenów ze strumieni procesowych- przegląd literatury// Nafta - Gaz. -., nr. 4 (2016), s.294-299
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.18668/ng.2016.04.09
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi