Agrohydrologia obliczeniowa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Agrohydrologia obliczeniowa

Abstrakt

W pracy przedstawiono algorytm obliczania transpiracji, bilansu wodnego gleb oraz modelowania małych zlewni. Przedstawiono niezbędne dane do obliczeń. Przedstawiono instrukcje arytmetyczne niezbędne do przeprowadzenia obliczeń. Szczególną uwagę zwrócono na modele przepływu wody w systemie gleba - roślina - atmosfera. Omówiono też relację pomiędzy wodą a plonowaniem roślin oraz równanie Richardsa opisujące dynamikę uwilgotnienia gleb. Agrohydrologia stanowi ważny dział współczesnej hydrologii.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalik P.: Agrohydrologia obliczeniowa. Warszawa: KGW PAN, 2010.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi