Air-sparged hydrocyclone (ASH) technology for separation and environmental clean-up - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Air-sparged hydrocyclone (ASH) technology for separation and environmental clean-up

Abstrakt

Przedstawiono zastosowanie technologii wykorzystującej napowietrzany reaktor cyklonowy w oczyszczaniu środowiska. W pierwszych opracowaniach reaktora cyklonowego wykorzystano wkłady ze stali porowatej i polietylenu jako kontaktory fazy gazowej z ciekłą. Jako wynik badań nad rozwojem technologii wkłady porowate zostały zastąpione metalowymi siatkami, co wyeliminowało problem zatykania się elementów. Przeprowadzone badania laboratoryjne i testy polowe wykazały przydatność reaktora cyklonowego w odpędzaniu lotnych węglowodorów zanieczyszczających wodę, absoprcji SO2 i par toluenu oraz odzysku cyjanków.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hupka J., Miller J.: Air-sparged hydrocyclone (ASH) technology for separation and environmental clean-up// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi