Akademia ETI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Akademia ETI

Abstrakt

Artykuł omawia rozpoczętą w 2008 r. współpracę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej z liceami ogólnokształcącymi Gdańska. Głównym jej celem jest podniesienie poziomu kształcenia uczniów szkół średnich (potencjalnych przyszłych studentów wydziału) oraz umożliwienie rozwoju ich kompetencji w zakresie ICT. Współpraca ta polega przede wszystkim na prowadzeniu przez nauczycieli akademickich zajęć dla uczniów szkół średnich. Formy zajęć są różne: obowiązkowe lekcje z Informatyki i Technologii informacyjnych w laboratoriach wydziału, zajęcia nadobowiązkowe w postaci wykładów dla zainteresowanych, udział uczniów w pracach kół naukowych uczelni. Ponad rok współpracy pozwalił na sformułowanie wniosków i próbę wytyczenia dróg jej dalszego rozwoju.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 485 - 490,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lebiedź J.: Akademia ETI// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.485-490
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi